Romedal

Vikahus A/S er hovedaktør for selveierboliger i Romedal sentrum.

Brattvollsberget er vår nye store satsning. Dette blir et flott boligfelt med forskjellige hustyper. Eneboliger, tomannsboliger og tettbebyggelse. Store fine solfylte tomte med utsikt utover vakkert kulturlandskap.

 

Beliggenhet:

Boligfeltet blir liggende sentralt i Romedal øst for sentrum rett på oversiden av Rv. 3. Romedal sentrum har to dageligvareforretninger, bank, post i butikk, frisør, Kafè, blomsterforretning, legekontor, helsestasjon, bensinstasjon, bilverksted og bilforretning. Det er gangvegforbindelse til barneskolen, idrettsplassen og ungdomsskolen. Barnehagen på Romedalsmoen.

Kommunikasjon:

Romedal er 5 kilometer fra kommunesenteret Stange, ca. 70 kilometer fra Gardermoen og 110 kilometer fra Oslo. Det er bussforbindelse til Stange og Hamar. Trysilbussen og Nettbuss gir bussforbindelse til Oslo oog Gardermoen flere ganger daglig.