Brynsåsen boligfelt

Grunnarbeider er nå ferdig og byggingen av boliger har startet. Kom innom oss og velg deg ut en tomt så tegner vi et egnet hus til deg.